HOTEL SAVOY***S

HOTEL SAVOY***S

Via G. Pascoli 1
30021 Caorle (VE)
T. +39 0421 81879
F. +39 042183379
www.savoyhotel.it
savoy@savoyhotel.it